BUDYNKI

Budynki usługowe

Zespół obiektów stanowiących kompleks sportowy: boisk do piłki nożnej, budynku szatniowo- administracyjnego, budynku gospodarczego, magazynowego oraz ustępu publicznego, zlokalizowanych przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku.

Obiekt zrealizowany.

Projekt wykonany przy współpracy z biurem projektowym ,, Architektura 4D”.